Цервикогена главоболка - Еволуција и третман

ВЕБ СЕМИНАР

30 декември 2020, 17:00ч

• Дефинирање на цервикогена главоболка  • Идентификување на систем на класификација на главоболки • Одбирање и извршување на дијагностички техники за клиничка проценка за да се идентификува присуството на цервикогено потекло на главоболката  • Демонстрација на техники на лекување засновани на наоди од испитување за оние кои имаат цервикогени главоболки

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Физиотерапија Македоника Vol. 6

Историја на физиотерапија; 45 години историја на македонската физиотерапија; Физиотерапевти на овие простори и во светот; Физиотерпаијата во БиХ низ историјата; Meѓународен конгрес на физиотерапвти - Вараждин; Развој на физиотерапија во светски рамки; 

Физиотерапија Македоника Vol. 5

Физиотерапевтски пристап и рехабилитација кај парализа на плексус брахијалис; Повреди на nervus ishiadicus,третман и рехабилитација;  Хируршко лекување на dupuytren–ова контрактура; Повреда на периферен моторен неврон; Физиотерапија кај пациенти со повреда на нервус улнарис; Парализа на nervus facialis и негова рехабилитација; 

Физиотерапија Македоника Vol. 4

Спортски повреди : Физиотерапевтски пристап кај латерален епикондилитис, спортски предизвик на 21-от век; Остеоартритисот како одговор на зглобните оптоварувања во спортот; Спортски активности кај лица со онеспособеност; Физиотерапевтска улога во процес на рехабилитација на пациенти;

Успешно завршен курс по EasyTaping методата, во организација на Здружение на професионални физиотерапевти на Македонија

 

Успешно завршен курс по EasyTaping методата, во организација на Здружение на професионални физиотерапевти на Македонија

Инструктор, Дијана Брборовиќ; 24-25 октомври 2015 Скопје, Македонија

Соработка

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија соработува со здруженијата како од земјата така и странство.

Тие се наши партнери со кои заеднички ги усогласуваме и развиваме нашите идеи и размислувањата во врска со физиотерапијата. Хрватскиот збор на физиотерапевтите, Здружението на физиотерапевтите на Србија, Здружението на физиотерапевтите на Република Српска, како и Здружението на физиотерапевтите на федерацијата на Босна и Херцеговина се пријатели на Здружение.

Невладиниот сектор и институциите кои имат допирни точки со физиотерапијата се исто така важен елемент за соработка и реализација на проекти од заеднички интерес. Здружението на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби Дајте ни крилја, Дневниот центар за лица со церебрална парализа-Скопје,  како и Мобилноста предизвик (Mobility Challenge) се субјекти од посебен интерес.

Неопходноста од ваквиот однос на соработка ја одредува и успешноста на самото постоење.

ПРВ КОНГРЕС - „ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО 21ВЕК“

ПРВ КОНГРЕС

Хотел Ривиера, ОХРИД--Македонија
17- 20 септември 2015

 Упатство за авторите   ПРИЈАВА

 

Здружението на професионални физиотерапевти на Македонија го организира Првиот Конгрес на професионални физиотерапевти на Македонија со меѓународно учество. Конгресот има за цел, приближување на интересните свери на сите физиотерапевти од регионот, и меѓусебна размена на искуство.

„ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО 21ВЕК“

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

 

 

 

 

 

 

Што е физиотерапевт?

Физиотерапевтот е здравствен работник кој самостојно и одговорно ги извршува своите обврски и ја води физиотерапевтската рехабилитација. Работи со сите старосни групи пациенти од сите национални и политички определувања. Физиотерапевтот е оспособен за соработка во постапките на физиотерапевтската проценка како и за давање на терапија и рехабилитација / хабилитација на пациентите.

 

 

Изминати Активности

KONGRESI I DYTË - EKSPERIENCA DHE PERSPEKTIVAT NË FIZIOTERAPI (19-22.09.2019, OHRID)

29 March 2019
KONGRESI I DYTË - EKSPERIENCA DHE PERSPEKTIVAT NË FIZIOTERAPI (19-22.09.2019, OHRID)

Македонски | English | Shqip KONGRESI I DYTË Hoteli Nova Riviera, Ohër – Maqedoni 19 – 22. IX 2019, ОHRID Shoqata e fizioterapeutëve profesional të Maqedonisë e organizon Kongresin e...

SECOND CONGRESS - EXPERIENCES AND PERSPECTIVES IN PHYSIOTHERAPY (19-22.09.2019, OHRID)

09 February 2019
SECOND CONGRESS - EXPERIENCES AND PERSPECTIVES IN PHYSIOTHERAPY (19-22.09.2019, OHRID)

Македонски | English | Shqip SECOND CONGRESS Hotel Nova Riviera, Ohrid, Macedonia 19th - 22 September 2019, OHRID The Association of Professional Physiotherapists of Macedonia organizes the Second Congress with ...

ВТОР КОНГРЕС - ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ФИЗИОТЕРАПИЈА (19 - 22.09.2019, ОХРИД)

09 February 2019
ВТОР КОНГРЕС - ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ФИЗИОТЕРАПИЈА (19 - 22.09.2019, ОХРИД)

English | Makedonski | Shqip ВТОР КОНГРЕС Хотел Нова Ривиера, ОХРИД-Македонија 19 - 22 септември 2019, ОХРИД Здружението на професионални физиотерапевти на Македонија го организира Вториот Конгрес со меѓународно учество....

НЕВРО РЕХАБИЛИТАЦИЈА

26 August 2018
НЕВРО РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Курсот содржи: - Теоретски вовед во современа невро-рехабилитација, - опис на Clinimetrics кои се користат во модерна невро-рехабилитација, - демонстрација на пациенти и многу практични вежби. Предавач: Сакис Адамидис, Фт.,...

7ми конгрес на физиотерапевти (08-11 октомври 2015, Ниш)

16 November 2015
7ми конгрес на физиотерапевти (08-11 октомври 2015, Ниш)

Од 08 до 11 октомври 20015, во Ниш се одржа седмиот конгрес на физиотерапевти на Србија. Simple Image Gallery Extended

FIRST CONGRESS - „PHYSIOTHERAPY - CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY“

04 February 2015
FIRST CONGRESS - „PHYSIOTHERAPY - CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY“

FIRST CONGRESS Hotel RIVIERA, Ohrid--Macedonia17- 20 September 2015 INSTRUCTIONS FOR AUTHORS APPLICATION The association of Professional Physiotherapists of Macedonia organizes the First Congress of the Physiotherapists of Macedonia with international...

PRV KONGRES - „FIZIOTERAPEVTSKI PREDIZVICI VО 21 VEK“

04 February 2015
PRV KONGRES - „FIZIOTERAPEVTSKI PREDIZVICI VО 21 VEK“

PRV KONGRES Hotel Riviera, OHRID-Makedonia17- 20 septemvri 2015 UPATSTVO DO AVTORITE PRIJAVA Združenieto na profesionalni fizioterapevti na Makedonija go organizira Prviot Kongres na profesionalni fizioterapevtite na Makedonija so međunarodno učestvo....

ПНФ 2

22 July 2011
ПНФ 2

Simple Image Gallery Extended * Здружението ги темели своите активности врз интересите на членството како и врз организацијата и континуираната едукација на своите членови. Членовите можат да ги добијат потребните...

Спонзори

 
 

 
Copyright © 2021 Здружение на професионални физиотерапевти на Република Македонија. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.